Vaheraport – ülevaade majanduskomisjoni tööst viimasel kaheksal kuul.

10. novembril 2011 valiti mind majanduskomisjoni esimeheks. Alljärgnev on ülevaade minu juhtimisel toimunud tööst majanduskomisjonis. See vaheraport valijale on küll pisut tehnokraatlik ja tuim, aga annab siiski aimu ka sellest tööst Riigikogus, mis tavaliselt laiema avalikkuseni ei jõua.

Ajavahemikus 2011. aasta novembrist 2012. aasta juunikuuni võeti Riigikogus vastu 20 majanduskomisjoni menetluses olnud õigusakti. Komisjoni poolt algatati üks eelnõu. Nimetatud ajavahemikus toimus 50 majanduskomisjoni istungit – nendest kaks väljasõiduistungit (Merendusnõukotta ja Muuga Sadamasse) ja neli ühisistungit.

Euroopa Liidu asjade komisjonile anti 23 arvamust, väliskomisjonile üks arvamus ja rahanduskomisjonile üks arvamus. 2012. aasta kevadistungjärgul oli vastu võetud õigusaktide poolest majanduskomisjon kõige aktiivsem komisjon Riigikogus.

Läbi viidi üks avalik istung  teemal „Taastuvenergiat käsitlevad regulatsioonid ja nende võimalik muutumine“. Kohtuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Keskkonnaministeeriumi, AS Eleringi, Eesti Taastuvenergia Koja, Eesti Pangaliidu, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu ning AS Eesti Energiaga.

Ühisistungid toimusid  riigikaitse-, rahandus-, õigus-, keskkonna-, maaelu – ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga.

 • Riigikaitsekomisjoniga koos arutati Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesele lugemisele saatmist.
 • Avalik ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja rahanduskomisjoni euroala tuleviku teemal, mille arutelu raames kohtuti SEB Privaatpanganduse esindaja ning Eesti Välispoliitika Instituudi esindajaga.
 • Ühisistung õiguskomisjoniga kiirlaenude teemal, mille arutelu raames kohtuti Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Tarbijakaitseameti, MKM-i, Finantsinspektsiooni ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega.
 • Avalik ühisistung maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoniga biomajanduse teemal. Arutelu raames kohtuti Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, MKM-i, Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega.

  Majanduskomisjonil oli hulgaliselt sisukaid kohtumisi:

 • Parlamentaarse kuulamise „Põlevkivi kui ressurss“ raames kohtuti Keskkonnaministeeriumi, Eesti Inseneride Liidu, Konkurentsiameti, Eesti Energia ASi ja Viru Keemia Grupp ASi esindajatega.
 • Konkurentsiameti esindajatega, kes andsid ülevaate Konkurentsiameti tegevusest
 • EAS-iga – ülevaade EASi olemusest, tegemistest ning tuleviku suundumustest
 • Maanteeameti ja MKM-iga teemal „Maakondliku bussiliikluse korralduse kavandatavad muudatused“
 • AS-iga Elering Pöyry raporti tutvustus „Eesti gaasituru liberaliseerimine“
 • MKM-i ning AS Eesti Raudteega teemal „Eesti Raudtee tegevusest ning Rail Baltic projekti hetkeseisust“Ukraina raada esindajatega arutati kahe riigi võimalikku majanduskoostööd
 • MKM-i transpordi arengukava rakendusplaani 2012-2013 tutvustus
 • Rahandusministeeriumiga teemal 2012. aasta majandusprognoos
 • Tšehhi Senati majandus-, maaelu- ja transpordikomisjoniga
 • SA Poliitikauuringute Keskus Praxis esitles uuringut „Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumustest“
 • MKM-i esindajate ja Erkki Raasukesega oli teemaks Maanteeameti olukord
 • TTÜ ning TÜ esindajaid kuulati teemal „Eesti võimalustest tuumaenergia rakendamisel“
 • Telekanalite vabalevis jätkamise probleemistikuga seoses kohtuti MKM-i, Kultuuriministeeriumi, Eesti Ringhäälingute Liidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, AS Levira, AS Starman ning Elion Ettevõtted AS-iga
 • Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Riigimetsa Majandamise Keskusega

Komisjoni poolt juhitud ja Riigikogus vastu võetud seadused nimetatud perioodil:

1. Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seadus.

2. Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus.

3. Riigikogu majanduskomisjoni algatatud Eesti Arengufondi seaduse muutmise seadus.

4. Vabariigi Valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus.

5. Vabariigi Valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus.

6. Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seadus.
7. Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seadus.

8. Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu “Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” ratifitseerimise seadus.

9. Vabariigi Valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus.

10. Vabariigi Valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8.lisa heakskiitmise seadus.

11. Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus.

12. Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seadus.

13. Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

14. Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus.

15. Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seadus.

16. Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seadus.

17. Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega viiakse lõpule Eesti elektrituru täielik avamine vabale konkurentsile.

18. Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seadus.

19. Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa  seaduse   muutmise seadus, millega liberaliseeritakse Eesti gaasiturg ja luuakse võimalused sõltuvuse vähendamiseks Vene gaasist.

20. Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus.
 

Korduvalt arutati nii komisjonis kui täiskogu ees Vabariigi Valitsuse esitatud tegevuskava “Eesti merenduspoliitika 2012 -2020“ . Majanduskomisjon esitas Vabariigi Valitsusele tegevuskava kohta kaheksa ettepanekut, mis puudutasid planeeringuid, keskkonnasäästlikumale kütusele üleminekut, taristut jne.

Kevadistungjärgu lõppedes algatas majanduskomisjon elektroonilise side seaduse muudatused. Seaduseelnõu eesmärk on tagada vabalevis olevate Eesti telekanalite (Kanal2, TV3) tasuta kättesaadavuse üle Eesti. Eelnõu arutelu jätkub septembris.

Sisult kõige mahukamad, õigustehniliselt kõige keerulisemad ja samas kõige olulisemad olid kindlasti elektrituru avanemisega seotud seadus ja maagaasiseaduse eelnõu. Mõlema eelnõu eesmärkideks on suurendada energiajulgeolekut, meelitada Eestisse uusi investeeringuid, tagada vaba konkurents ja tarbijale parima hinnaga energia. Oma olulisuselt võib neid seadusi seada ühte ritta 90ndatel Eestis läbi viidud majandusreformidega, mis küll sündisid raskelt, aga on pikema aja jooksul ennast täielikult õigustanud. Energiaga seotud küsimused on kindlasti ka järgneval perioodil majanduskomisjoni üks kõige olulisem töövaldkond.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.