Vabadus on alati olulisem kui gaasihind

Belgia parlamentSel kolmapäeval juhtisin EL asjade komisjoni delegatsiooni Brüsselis, kus arutasime Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadiga energiajulgeoleku, siseturu ja taastuvenergiaga seotud küsimusi. Toimus kohtumine ka Belgia parlamendisaadikutega. Mõistagi andsid kõikides aruteludes tooni ärevad sündmused Ukrainas.

Ühelgi rahvusvahelisel tippkohtumisel ei räägita täna julgeolekuküsimustest ilma energiajulgeoleku aspektideta. Tänast Ukrainaga seotud sügavat kriisi tuleb rakendada positiivsete muutuste ette Eesti ja ülejäänud Euroopa Liidu energiasektori sõltumatuse suurendamisel. Vabadus on alati olulisem kui gaasihind.

Energiajulgeoleku rõhuasetus peab olema uute energiaühenduste loomisel ja alternatiivsete energiaallikate leidmisel. Samuti on tähtis koostöö energiaturul, alustades tihedast lõimumisest regionaalsel tasandil ning seejärel laiemalt Euroopa Liidu siseturul. Eestlastele on eriti oluline tihe ja usaldusväärne koostöö eelkõige Soome, Läti ja Leedu osapooltega.

Kohtumisel leiti, et energeetika sektori arengus on keskseks teemaks energiaallikate mitmekesistamine nii pakkumise, allikate kui tehnoloogia osas. Samuti ei saa välistada ka tuumaenergeetika arengut, millel on oma roll julgeoleku tagamisel ja CO2 heite vähendamisel.

Kohtumisel osalenud pidasid oluliseks arendada taastuvenergeetikat seal, kus see on kulutõhus ja looduslikult mõistlik.

Ühiselt tõdeti, et ELi energeetika sektoris on vaja läbi viia muutusi, kuid need ei tule lihtsalt. Olulised on ka väikesed muudatused, näiteks tarbijate harjumuste ja nutikate mõõdikute kaudu tarbijate käitumise mõjutamine.

Kohtumistel arutati kildagaasi arengu üle. Kildagaas mitmekesistaks energiaallikate valikut, kuid see ei peaks jääma ainsaks vahendiks valikute suurendamisel. Kindlasti on Euroopa jaoks olulise tähtsusega USAs kildagaasi valdkonnas toimuvad arengud.

ELi asjade komisjon kohtus ELi energeetika peadirektoraadis peadirektor Dominique Ristori, taastuvenergia ja energiatõhususe direktori Marie Donnelly, siseturuosakonna juhataja Inge Bernaertsi ja osakonnajuhataja KT Kilian Grossiga. Belgia parlamendis toimunud kohtumisel olid esindatud mitme poliitilise jõu esindajad eesotsas liberaal Herman De Croo´ga.

2 thoughts on “Vabadus on alati olulisem kui gaasihind

  1. Küsimus: Kas teie tõetate või olete vastu sellele, et inimesed, tavaliselt maal, tahavad elada sõltumatult. See tähendab et nemad võimalusel tootavad ise oma elektrienergia (tuule, päikesepaneelide või generaatorite abil), piiravad oma kulutust nii et need vähemad kogused piisavad oma perele, ning on leidlikud ja omaette tulevad tõime prügimajanduse ja sooja tootmisega. Kas teie arvates on õige et nemad saavad ennast väljalülitada Eesti Energia ühendusest (ja energia võrgu maksudest) ning prügi- ning võimalikudest soojustootangu võrkude maksudest? Juhul kui teie vastus on mõistlik ja vastab mu ootustele, olete teeninud minu hääle ja olen nõus tegema vajadusel teie heaks vabatahtliku tööd.

    • Hajutatud energiatootmine on igati mõistlik mõte, kui see on majanduslikult tasuv ja ei reosta keskkonda. Tegelikult on Eestis seda ka üha aktiivsemalt kasutatud. See hajutab ka julgeolekuriske, kui tootmisvõimsused on erinevates Eestis regioonides.

      Kui seda on võimalik teha täiesti autonoomselt üldisest elektri- või kaugküttevõrgust, siis ei näe ka takistust võrgutasudest vabastamisel. Kui võrguühendusele kulusid pole, siis ei tohi ka tasu ju küsida. Tihti on siiski võrguga ühendus vajalik, sest väikesed tootmisüksused ei suuda 24/7 stabiilset energiat anda (näiteks tuulikud ja päikesepatareid). Sel juhul toodetakse osa aega endale ja ülejääk müüakse ka suurde võrku, teine osa ajast ostetakse võrgust elektrit tagasi. Selline lahendus tagab suurema varustuskindluse, aga muidugi säilitab teatud mahus ka võrgutasud.

      Prügimajandus on pisut teine valdkond, mida reguleerivad üsna karmid Euroopa Liidu keskkonnanõuded. Eelkõige tuleb siin mõelda taaskasutusele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.