Riigi sisebürokraatia vähendamiseks esitati 963 ettepanekut

Rahandusministeeriumi algatatud riigi sisebürokraatia vähendamiseks laekus kokku 963 ettepanekut, millest ministeeriumidelt on 492, ametitelt 237, riigikantseleilt 20, põhiseaduslikelt institutsioonidelt 20 ja kohalikelt omavalitsustelt 194.

Algatuse raames kaardistasid avaliku sektori asutused oma lisaväärtuseta tegevused. Eesmärk on vähendada riigi sisest halduskoormust, eelkõige asutuste omavahelises suhtluses ja töökorralduses. Hea meel on tõdeda, et asutused nii aktiivselt algatusega kaasa tulid ja esitasid kokku 963 ettepanekut. See näitab, et asutused mõtlevad kaasa, kuidas riiki efektiivsemaks muuta.

Kõige enam esitati ettepanekuid järgmiste valdkondade kohta: asjaajamise korraldamine (kirjavahetus, dokumendihaldussüsteemid),  eelarvestamine (riigieelarve strateegia ja riigieelarve koostamine, lisataotlused, kinnisvaraotsuste ettevalmistamine), strateegilise planeerimine (arengukavade, strateegiate jne koostamine, aruandlus, õigusloome (eelnõude väljatöötamiskavatsused, kooskõlastamine, kaasamine), hangete (ühishanked, menetlemine), personali- ja palgakorraldus (puhkuse- ja muud taotlused).

Rahandusministeerium viib juunikuus läbi laekunud ettepanekute esmase analüüsi ning esitab need seejärel kommenteerimiseks ministeeriumidele. Ministeeriumide tagasisidet ootab rahandusministeerium augusti lõpuks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.