Kaaluda võiks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lahutamist

Iseseisvuse taastanud Eesti valitsusreformi käigus loodi 1993. aasta veebruaris tööstus- ja energeetikaministeeriumi, ehitusministeeriumi ning kaubandusministeeriumi liitmise teel majandusministeerium. Peale liitmist teede- ja sideministeeriumiga sündis juba majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM). Paraku tundub, et üha keerulisemate ülesannete täitmiseks on MKMi haldusala liiga mitmekesiseks muutnud, et ühe katuse alla mahtuda. Järgmise valitsuse moodustamise käigus tasuks minu hinnangul kaaluda MKMi lahutamist kaheks eraldi ministeeriumiks, mis saaks oma ülesannete täitmisele paremini fokusseerida.

Praegu on MKMi vastutusalad niivõrd laia spektriga (lennundusest IT ja energeetikani), et ka kõige võimekamal ministril peaksid esinema üliinimlikud võimed selle kõige süvitsi mõistmiseks ja tipptasemel juhtimiseks. Ka kõige andekamatel meie seast on paraku ööpäevas ainult 24 tundi, mis seab töö tulemustele piirid. Ainuüksi asjaajamises Euroopa Liiduga peab Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister osalema nii majandusministrite, energeetikaministrite kui transpordiministrite nõukogu koosolekutel.

MKMi sisuline töö on hetkel jagatud viie valdkonna asekantsleri vahel (majandusareng, transport, energeetika, siseturg, side). Ja kuigi MKMi enda veebis näiteks deklareeritakse, et nende ülesannete hulka kuulub ka „riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine“, siis tegelikult pole info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna asekantslerit ametisse nimetatud.  Kui valitsuse istungil üks minister hiljuti kõvahäälselt uuris, et kes meil IT eest vastutab, siis majandusministri poole ei osanud küll keegi vaadata. IT valdkond kui Eesti riigi üks prioriteete on hetkel MKMis selgelt vaeslapse rolli jäänud.

Energeetika on majandusruumi konkurentsivõime üks võtmeküsimusi. Pole aga normaalne, et sisuliselt paar inimest vastutavad kogu Eesti riigi energeetikapoliitika seadusandluse ettevalmistamise ja regulatsioonide täitmise eest. Puht inimlikult on seda koormust ja vastutust liiga palju. Nii muututakse paratamatult Eesti Energia üheks osakonnaks. Aga ühest eraõiguslikust turuosalisest nii suures sõltuvuses olemine ei ole pikas perspektiivis praktiline, eriti kui tulevikus võib tegemist olla avalikult kaubeldava ettevõttega. Ülimalt oluliseks muutub sõltumatu ja professionaalse know-how omamine tuumaenergiaga tegelemisel, kus  aga täna MKMis põhjalik kompetents puudub. Lisame siia veel spetsiifilised teemad nagu LNG, taastuvenergia, uued ühendused, turu avanemine, gaasimonopoli lõhkumine jne. Seda kõike on hirmus palju. Ainuüksi üks pisike valearvestus taastuvenergia toetuse rehkendamisel läheb maksumaksjale ja tootmisettevõtetele maksma sadu miljoneid eurosid.

Maanteeameti kesine võimekus tee-ehituse riigihangete korraldamisel kiskus segasel moel skandaali isegi MKMi kantsleri enda. Pikalt toppama jäänud Tartu maantee neljarealiseks ehitamine ja Saaremaa silla keskkonnamõjude uuring ning segadus liiklusseaduse ja ühistranspordi dotatsioonide ümber on näited nigelatest töötulemustest. On ilmne, et see valdkond vajab ministeeriumi poolt rohkem süvenemist ja jõulisemat juhtimist.

Nende üksikute näidete taustal tundub, et loogilisem ja jõukohasem oleks MKM lahutada kaheks asutuseks: I majandus- ja energeetikaministeerium, II transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium. Esimese alla jääks majandusareng, siseturg, ettevõtluspoliitika, Tarbijakaitseamet, EAS, Kredex ja riigi strateegilisemad ettevõtted (Elering, Eesti Energia, Eesti Post). Lisaks mõistagi energeetikaga seotud valdkonnad.

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtida jääks riigi infotehnoloogia ja kommunikatsiooni sektor ning olulised valdkonnad transpordis: lennundus, raudtee, sadamad, ühistransport ja teedeehitus. Lisaks transpordi ja logistikaga seotud suurettevõtted (Tallinna Lennujaam, Estonian Air, Eesti Raudtee, Tallinna Sadam). Konkurentsiamet tuleks aga huvide konflikti vältimise huvides üldse rahandus- või justiitsministeeriumi haldusalasse liigutada.

Kindlasti küsitakse nüüd, et kust ministeeriumite lahutamiseks raha tuleb? Hästi läbi mõeldud asutuste töö reorganiseerimine ei pea kaasa tooma lisakulutusi. Efektiivsuse ja kompetentside parema juhtimise läbi saab kulusid isegi kokku hoida. Ja tegelikult leidub riigisektoris kokkuhoiu kohti teisigi.

Odavama haldamise saavutamiseks saab koondada kogu riigi kinnisvara (välja arvatud sümbolkinnisvara) ja selle arendamisega seotud tegevused Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Samuti tuleb liita riigi eri ametiasutuste tugiteenused (raamatupidamine, personalitöö, hanked jmt) ühtsetesse keskusesse ning sulgeda mittevajalikud asutused. Lõpuks ometi tuleks lõpuni viia eripensionide reform. Kokkuhoid on mõõdetav miljonites eurodes. Ja kui sellestki väheks jääb, siis võib sulgeda Kliima- ja Energiaagentuuri, mille ainsaks „töövõiduks“ näibki jäävat seotus Roheliste erakonna hämarate rahaasjadega.

Regionaal- ja põllumajandusministri töö liitmisel maaeluministeeriumi alla ja MKMi lahutamise tulemusel jääb ministrite arv valitsuses samaks, aga nende töökoormus ja vastutus jaguneb palju ühtlasemalt. Sama raha eest saab paremini juhitud riigi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.