EAS vajab rohkem paindlikkust ja iseseisvat otsustusõigust

 

6. detsembril toimus kohtumine Riigikogu majanduskomisjoni ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhtkonna vahel. Kohtumisel leiti, et EAS peab keskenduma kõrget lisandväärtust loova ja eksportiva majanduse arendamisele.

EASi toetustel on olnud suurepärane mõju ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmisele. Uuringud tõetavad, et aastatel 2005-2009 tõusis toetatud ettevõtete ekspordimüügitulu üle 70%. Ainuüksi 2011. aastal oli EASi eelarve 200 miljonit eurot, mis suunati otseselt Eesti majanduse arendamisse.

Nii parlamendi majanduskomisjoni liikmed kui EASi juhtkond nõustusid, et kasvuettevõtete toetamiseks tuleb lihtsustuda rahastamistaotluste käsitlemise bürokraatiat. Liigne paberimajandus ja pikad tähtajad ei tohi häid projekte eemale peletada. Samuti on selge, et EASi senine edukus väärtuslike projektide toetamisel tõestab, et nad väärivad rohkem iseseisvat otsustusõigust ja paindlikkust valikute tegemisel.

Arvestades, et valdav enamus Eesti firmadest on mikroettevõtted, kus kuni üheksa töötajat, peitub nende ettevõtete ekspordioskuste tõstmises tohutu kasvupotentsiaal, mis toetab nii majandusarengut kui tööhõivet.  Tihti ei vaja sellised mikroettevõtted isegi niivõrd rahalist tuge, kuivõrd praktilist nõustamist ja mentorlust kogemustega ettevõtjate poolt, ja just sellist koolitust ja ärivõrgustiku teenust saabki EAS pakkuda.

EASi statistika tõestab selgelt ka fakti, et kõige kasulikum ettevõtluse toetamise vahend on olnud reinvesteeritud ettevõtte tulumaksuvabastus. See on toonud Eestisse miljardite eurode väärtuses investeeringuid ja uusi töökohti. Reformierakonna eestvedamisel sisse viidud maksuvabastus hakkas kehtima 2000. aastal.

Juba 2014. aastal avaneb koos Euroopa Liidu finantsraamistikuga ka EASi uus tegevusprogramm ja rahastamine. Uue perioodi strateegiliste eesmärkide seadmine algab juba 2012. aastal, mil tuleb paika panna Eesti riigi ja ettevõtjate prioriteedid ettevõtluse arendamisel. EASi mõju ettevõtluskeskkonna arendamisel on Eesti riigi jaoks olulise tähendusega ja väljendub majanduskasvus, maksulaekumistes ning uutes töökohtades.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.