2017. aasta eelarve toetab kohalikke omavalitsuste tegevust ääremaastumise vastu

2017. aasta riigieelarvest laekub kohalikele omavalitsustele peaaegu 1,6 miljardi eurot maksutulu ja toetusi, et pakkuda vajalikke teenuseid üle Eesti, arendada valdade ja linnade elu- ja ettevõtluskeskkonda ning vähendada ääremaastumist.

Järgmise aasta riigieelarve toob tavapäraste maksulaekumiste kõrval lisavahendeid laste huvitegevuse arendamiseks ning investeeringuid lasteaedade ja hooldekodude renoveerimiseks. Samuti võimaldab eelarve terve rida regionaalse tähtsusega objektide ja teede ehitamist.

Eelarve on üks tähtsamaid regionaalpoliitika tööriistu, millega riik toetab omavalitsusi avalike teenuste ja investeeringute tegemisel igas Eestimaa nurgas. Koos kasvavate maksutulude ja eurovahendite avanemisega on omavalitsustel võimalik tagada kvaliteetne elukeskkond ka väljaspool pealinna.

Jätka lugemist

Арто Аас: переход на электронные счета следует ускорить

Понедельник, 26 Сентябрь 2016

Rup.ee

Министр государственного управления Арто Аас рекомендует государственным учреждениям не медлить с переходом на машинообрабатываемые электронные счета и активнее готовиться к их использованию.

Переход в расчетах с государством на электронные счета предусмотрен согласно новой редакции Закона о бухгалтерском учете, одобренной правительством в начале июня текущего года и рассмотреть которую Рийгикогу должен в ходе осенней сессии. В соответствии с законопроектом, публичный сектор обязан начать принимать электронные счета с 1 ноября этого года, а с 1 января 2017 года предприятия обязаны рассылать публичному сектору счета только в электронном виде. Jätka lugemist

Eesti parimad väikesadamad on Puise kalasadam, Purtse jahtsadam ja Soela sadam

Preemia eesmärk on tõsta esile Eesti rannakülade ning saarte rolli väikesadamate arendamisel. Konkursile laekunud neljateistkümnest nominendist valis žürii välja kolm parimat. 3000 euro suurused rahalised preemiad lähevad Läänemaale Puise kalasadamale, Ida-Virumaale Purtse jahtsadamale ning Saaremaale Soela sadamale.

Jätka lugemist

Läheneb ühinemisläbirääkimiste alustamise tähtaeg

1. oktoober 2016 on haldusreformi seaduse ajakavas hiliseim omavalitsuste läbirääkimiste alustamise aeg. Senised ühinemised on näidanud, et hiljem oleks vähese aja tõttu väga raske ühinemismenetlused korrektselt läbi viia ja taotlus 1. jaanuariks 2017 esitada.

Enamikus piirkondades on läbirääkimised omavalitsuste vahel aktiivselt käimas, aga on kohti, mis teevad veel muret. On viimane aeg leida endale partner kellega lõpuni minna, et moodustuks vähemalt 5000 või ka 11 000 elanikuga omavalitsus. Seadusega seatud omavalitsuse soovituslik suurus annab eelise saada toetust ka erinevatele regionaalinvesteeringutele.

Jätka lugemist

За год работы госслужащих стало меньше на 1500 человек

Самые большие сокращения коснулись университетских работников, персонала Департамента спасения и Налогово-таможенного департамента, пишет Eesti Päevaleht.

На прошлой неделе Министерство финансов сообщило, что количество работников правительственного сектора за год сократилось на 1500 человек. То есть вдвое больше, чем было запланировано. В течение четырех лет урезание персонала запланиоовано примерно по 750 человек в год.

Если посмотреть на график сокращения сотрудников (ниже), возникает вопрос: каким образом министерствам всего лишь за год удалось сократить такое количество работников? Планка сокращений была низка или публичный сектор в Эстонии слишком раздут? Или же был запущен т.н. план рационализации, в результате которой убрали вакансии, которые на самом деле заполнены и не были? Jätka lugemist

Töötajate arvu vähendamiseks jätkame reformidega

Valitsussektori töötajate arv vähenes aastaga 1500 inimese võrra eelkõige läbiviidud reformide ja töökorralduse tõhustamise tulemusena. See on üle kahe korra rohkem kui valitsus eelmisel aastal eesmärgiks seadis.

Töötajate vähendamisse panustasid kõik ministeeriumid koos allasutustega eelkõige läbi reformide ja töökorralduse tõhustamise. Jätkame reformide elluviimist – leppisime kokku konkreetsed tegevused ja reformid, mille tulemusena jätkub töötajate arvu vähendamine ka järgmisel aastal. Jätka lugemist

Министр госуправления Арто Аас: с реорганизацией почтовой сети следует подождать

Министр госуправления Арто Аас считает, что с изменением закона о почте и реорганизацией почтовой сети следует подождать до тех пор, пока у правительства не будет ясного видения реформ госуправления.

По мнению министра, работать с законопроектом по реорганизации почты следует в следующем году.

«Реформа почтовой сети должна быть согласована с реформой местного самоуправления, поэтому предлагаю работать с законопроектом по реорганизации почты в начале 2017 года, когда в общих чертах будет уже известно, каким будет с 2018 года административное управление в Эстонии», – написал Аас министру экономики и инфраструктуры Кристену Михалу в ответ на планы разработки проекта поправок в закон о почте.

Арто Аас обратил внимание министра экономики и инфраструктуры на то, что почтовые конторы должны быть в каждом городе или волости, население которых составляет не менее 5000 жителей. Aaс отметил, что цель административной реформы — создавать самоуправления с численностью населения  в 11 000 жителей, нижней границей должно быть число в 5000 человек. Будут и исключения, то есть местные самоуправления с меньшим количеством населения. Для них тоже должны быть предусмотрены почтовые услуги.

опубликовано в газете Столица:  http://stolitsa.ee/142771