Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonda investeeritakse 28,5 miljonit eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus kinnitas täna 28,5 miljonit euro eest regionaaltoetuste investeeringuid 28 projektile Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonnas. Tähtajaks esitatud 63 taotluse mahuks oli 64,8 miljonit eurot. Esitada sai vaid taotlusi, mille objekt ja tegevused sisalduvad piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavades. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tegemist on esmakordse võimalusega, mil maakonnad said ise paika panna põhisuunad, millised valdkonnad ja investeeringud on just nende maakonnas kõige perspektiivsemad töökohtade loomiseks ning töökohtade ja avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks. PKT tegevuskavad koosnevadki maakonna poolt kokku lepitud kõige olulisematest arendustest, mis aitaksid nende eesmärkide saavutamisel. Jätka lugemist

Riik toetab Ida-Viru ja Kagu-Eesti ettevõtjaid

Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonna ettevõtjad saavad ettevõtjate elektriühenduste pilootprogrammist abi uuteks elektriliitumisteks ja elektrivõimsuse suurendamiseks. Programmi eesmärk on Kagu-Eesti maakondades ning Ida-Virumaal kasvatada ettevõtlust ja luua uusi töökohti. Maksimaalne toetuse suurus on ühe projekti kohta 50 000 eurot.

Paljudel ettevõtetel on soov areneda ja kasvatada oma tootmistegevust, kuid teinekord võib ületamatuks takistuseks saada elektrivõrguga liitumine või elektrivõimsuse suurendamise vajadus. Uue pilootprogrammiga soovib riik soodustada just regionaalsete ettevõtete arengut. Jätka lugemist

Riigi sisebürokraatia vähendamiseks esitati 963 ettepanekut

Rahandusministeeriumi algatatud riigi sisebürokraatia vähendamiseks laekus kokku 963 ettepanekut, millest ministeeriumidelt on 492, ametitelt 237, riigikantseleilt 20, põhiseaduslikelt institutsioonidelt 20 ja kohalikelt omavalitsustelt 194.

Algatuse raames kaardistasid avaliku sektori asutused oma lisaväärtuseta tegevused. Eesmärk on vähendada riigi sisest halduskoormust, eelkõige asutuste omavahelises suhtluses ja töökorralduses. Hea meel on tõdeda, et asutused nii aktiivselt algatusega kaasa tulid ja esitasid kokku 963 ettepanekut. See näitab, et asutused mõtlevad kaasa, kuidas riiki efektiivsemaks muuta. Jätka lugemist