Eesti ei vaja riiklikku üüriturgu

IMG_147317.aprilli Postimehele antud intervjuus ütles värske majandusminister Urve Palo, et Eestis tuleks asuda rajama riiklikke üürimaju. Tema hinnangul tuleks luua uus üüriturg, kus oleksid „täiesti korralikud majad, mis kuuluksid kasvõi osaliselt riigile ja oleksid sellevõrra odavamad“. Lubage sellele väitele oponeerida.

Esiteks. Riigile kuulumine ei tee iseenesest ühtegi maja ega üüripinda odavamaks. Kui vasakpoolsetel poliitikutel on soov üürituru vabasse toimimisse sekkuda ja „odavamaid pindu“ pakkuda, siis tuleb see maksumaksjatel riigieelarve kaudu kinni maksta. Kas maksumaksja õlgadele jääb kanda esialgne investeering või ka jooksvad kommunaalkulud? Millised maksutõusud või kärped meid selle finantseerimiseks ees ootavad? Kehtivas koalitsioonileppes sellisteks kulutusteks igatahes vahendeid pole.

Teiseks. Tegemist on väga kuluka sotsiaaltoetusega, mis ei pruugi jõuda kõige suuremate hädavajajateni. Palo sõnul vajavad üüripindu alla 30-aastased, kes ei soovi end siduda pikaajalise pangalaenuga. Sõltumatusel on kahtlemata oma väärtus. Samas pole need värskelt haritud ja parimas tööeas noored ilmselt kõige tundlikumas sotsiaalses grupis, kes vajaks riiklikku sotsiaalabi (kelle arvelt?) Piiratud ressursside tingimustes peavad sotsiaaltoetused olema väga täpselt sihitud. Noorte perede ja spetsialistide jaoks on meil juba olemas Kredexi garantiid, kohalikud omavalitsused pakuvad hädasolijatele ka eluasemetoetusi.

Kolmandaks. Kõrged kinnisvara- ja üürihinnad on peamiselt Tallinna probleem (mujal napi üürilisi, mitte üüripindu). Samas on pealinnas ka kõige kõrgem elatustase ning toimiv kinnisvara- ja tööturg. Erinevalt paljudest teistest regioonidest Harjumaal elanike arv ei vähene. Kas on mõtet riigi poolt pealinnastumisele hoogu juurde anda ja eelisarendada pealinna maapiirkondade arvelt? Olgu lisatud, et seni on eluasemevaldkond olnud kohalike omavalitsuste pädevuses.

Liberaalina eelistan turukorraldust, mis baseerub nõudluse ja pakkumise vabal suhtel. Riigi ülesanne peaks piirduma turutõrgete eemaldamise ja vaba konkurentsi tagamisega. Kas sellega on täna eluasemeturul probleeme? Minu teada mitte. Tuleb tunnistada, et Eesti kinnisvaraturg on viimasel kümnel aastal olnud väga muutlik – suurte tõusudega ja mõõnadega. Usun, et teatud stabiilsuse saabudes tekkivad ka üüriturule uued tooted erinevates hinnaklassides. Ka paljudes Lääne-Euroopa riikides on üüripindade osakaal eluasemeturul palju suurem kui Eestis, aga see ei õigusta veel riiklikku sekkumist. Omaette küsimus on veel üüritulude aus ja lihtne deklareerimine.

Kokkuvõttes. Riik peab eelkõige suunama oma vahendid avalike objektide ja taristu rajamisele, et luua sobilik keskkond ettevõtluseks ja elamuarendusteks. Kortermajade rajamisega saab meil erasektor ise suurepäraselt hakkama. Aga kindlasti saavad riik ja omavalitsused kiirendada maade andmist tsiviilkäibesse ja lihtsustada planeeringutega seotud protsesse (soodustada pakkumist). Eurorahade toel on investeeritud ka hoonete renoveerimisse ja soojustamisse, mis tagab kommunaalkulude olulise vähenemise läbi energiasäästu. Ja selles osas on minister Palol kindlasti õigus, et meie elamufond on üsna vana ja kulukas ning vajab kaasajastamiseks mahukaid investeeringuid.

 

Põlevkivis peitub nii rikkus kui julgeolekugarantii

DSC_2816Eelmisel nädalal küsis Äripäev minult kommentaari ühe keskerakondlase arvamusele, mille kohaselt ei tuleks Eestis põlevkiviõliga jännata. Siin mu kommentaar ongi:

Elementaarne majandusloogika ütleb, et jõuaks saamiseks tuleb sinu omanduses olevaid ressursse kasutada võimalikult efektiivselt ja tootlikult. See aabitsatõde kehtib nii tööjõu, kapitali kui  maavarade kohta. Seetõttu on igati loogiline, et ettevõtjad otsivad põlevkivi kõrgemaks väärindamiseks pidevalt uusi võimalusi, mis annaks läbi kõrgema lisandväärtuse ka rohkem kasumit. Oleks rumal põlevkivi lihtsalt ahju ajada, kui sellest saab valmistada palju kõrgema turuhinna ja ekspordipotentsiaaliga tooteid.

Põlevkivitööstuse ajalugu Eestis on pikk ja muljetavaldav, aga laiemalt teadvustatud läbi elektri- ja soojatootmise. Põlevkivist õli tootmist on peetud äriliselt perspektiivseks piisavalt kõrge nafta hinna puhul. Omaette väljakutse on uue tehnoloogia juurutamine. Riskid on suured, aga nende maandamisel kerkivad ka kasumimarginaalid.

Tänapäeval on energiapoliitika majanduslikul küljel ka teine oluline pool – julgeolek. Iga mõistlik riik on huvitatud, et tema energiasektor ei sõltuks ülemäära kontrollimatutest välisteguritest. Pidevalt muutuvate keskkonna- ja rahvusvaheliste regulatsioonide tõttu pole mõistlik sõltuda ka ühest energiaallikast. Jätka lugemist

Свобода всегда важнее цены за газ

Belgia parlamentНа прошедшей в Брюсселе встрече с Генеральным директоратом по энергетике ЕС председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Арто Аас и члены комиссии обсудили вопросы энергетической безопасности, внутреннего рынка энергоресурсов и возобновляемой энергии.

“Ни одна встреча на высшем международном уровне, посвященная вопросам безопасности, не обходится сегодня без обсуждения аспектов энергетической безопасности. Глубокий кризис, охвативший Украину необходимо использовать для увеличения независимости энергетического сектора ЕС. Свобода всегда важнее цены за газ”, — сказал Аас.

“В контексте энергетической безопасности необходимо сконцентрироваться на создании новых энергетических коммуникаций и поиске альтернативных источников энергии. Также важно сотрудничество на рынке энергоресурсов как на уровне региональной интеграции, так и в более широком плане на внутреннем рынке Европейского союза”, — добавила Аас. Jätka lugemist

Vabadus on alati olulisem kui gaasihind

Belgia parlamentSel kolmapäeval juhtisin EL asjade komisjoni delegatsiooni Brüsselis, kus arutasime Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadiga energiajulgeoleku, siseturu ja taastuvenergiaga seotud küsimusi. Toimus kohtumine ka Belgia parlamendisaadikutega. Mõistagi andsid kõikides aruteludes tooni ärevad sündmused Ukrainas.

Ühelgi rahvusvahelisel tippkohtumisel ei räägita täna julgeolekuküsimustest ilma energiajulgeoleku aspektideta. Tänast Ukrainaga seotud sügavat kriisi tuleb rakendada positiivsete muutuste ette Eesti ja ülejäänud Euroopa Liidu energiasektori sõltumatuse suurendamisel. Vabadus on alati olulisem kui gaasihind.

Energiajulgeoleku rõhuasetus peab olema uute energiaühenduste loomisel ja alternatiivsete energiaallikate leidmisel. Samuti on tähtis koostöö energiaturul, alustades tihedast lõimumisest regionaalsel tasandil ning seejärel laiemalt Euroopa Liidu siseturul. Eestlastele on eriti oluline tihe ja usaldusväärne koostöö eelkõige Soome, Läti ja Leedu osapooltega. Jätka lugemist