Uus valitsuskoalitsioon jätkab lastetoetuste tõstmist

lastetoetused
Uue koalitsioonileppe sõlminud Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond leppisid kokku, et jätkatakse lastetoetuste tõusu reformiga, kahekordistades enam abi vajavate perede toetused. Samuti suurenevad esimese ja teise lapse toetused. 

Esimese ja teise lapse toetus tõuseb 1. jaanuarist 2015 19,18 eurolt 45 euroni. Pered, kes vajavad riigi tuge enam, saavad veel 45 eurot vajaduspõhist toetust lisaks ehk kokku 90 eurot nii esimese kui teise lapse kohta. Kolmanda lapse toetus tõuseb 76,7 eurolt 100 euroni.

Lisaks käivitab uus valitsusliit programmi lasteaiakohtade puuduse kaotamiseks, milleks kasutatakse Euroopa Liidu eelarvest eraldatud vahendeid. Lastehoiuvõimaluste avardamiseks makstakse edaspidi omavalitsustele toetust.

Uue valitsuse moodustamisel on prioriteetideks tööjõumaksude vähendamine, sh tulumaksu ja töötuskindlustusmakse määra langetamine ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, lastetoetuste tõus ja kaitsekulude tagamine vähemalt 2% SKTst.

Тёмные тучи над Европой

Чуть более чем через два месяца, а точнее 25 мая люди получат возможность создать будующее Европы. От выборов в Европейский Парламент зависит каким станет Европейский Союз. На этих выборах решение людей может сделать Европу более открытой или более закрытой, сильнее или слабее.     К сожалению для сторонников либерального мировоззрения ситуация не особенно удачная – в Европе на сегодняшный день доминируют силы, поддерживающие государственное вмешательство и перераспределение.

Общеевропейские исследования общественного мнения предсказывают, что противостояние левых и правых сил будет на равных. Но беспокойство вызывает тот факт, что всё больше популярности набирают популистические, крайние и антиевропейские движения. Как это не невероятно, но в европарламенте продолжают действовать официальные коммунистические партии. Если прогнозы исполнятся, то в 751-местном Европейском Парламенте реакционные движения займут больше мест, чем когда-либо было в истории европарламента. Ситуация очень серьёзна.

Какова принципиальная позиция либералов? Либералы  являются убеждёнными сторонниками четырёх основных свобод Европейского Союза. Свободное передвижение людей, товаров, услуг и капиталов – это ценность, за которую надо безустанно бороться. Многие правительства и популистические партии хотели бы снова ограничить свободы. Особенно популярным представляется ограничение свободного передвижения рабочей силы и это несмотря на полученное из исследований подтверждение, что это оказывает только положительное действие на развитие экономики.   Jätka lugemist

Julgeolek ei sünni iseenesest

IMG_0500Viimaste nädalate sündmused Ukrainas, Venemaa sõjaline agressioon ja Krimmi okupeerimine tõestavad, et rahu ja stabiilsus ei ole Euroopas kellelegi tagatud. Oma vabaduse ja julgeoleku eest tuleb pidevalt võidelda.

On täiesti selge, et uue külma sõja koidikul peab ka Euroopa Liit suhtuma kaitseküsimustesse palju tõsisemalt kui seni. Seepärast oleme julgeoleku- ja kaitsepoliitika tõstnud kõrgele kohale ka Reformierakonna Euroopa Parlamendi valimisprogrammis. Alljärgnev on väljavõte meie seisukohtadest.

Ühtsem kaitsepoliitika, suurem turvalisus.

Julgeolek ei sünni iseenesest. Julgeolekusse tuleb panustada pidevalt ja aktiivselt. Euroopa Liit ja tema ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on Eesti omariikluse oluline alustala.

Aitame kindlustada Euroopa, sh Eesti regionaalset julgeolekut, panustades Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika jätkusuutlikkusse. Mida usaldusväärsem ja tõhusam on liikmesriikide kaitsekoostöö ning vastavate tsiviil- ning sõjaliste võimete väljaarendamine ja kättesaadavus, seda kindlamini on kaitstud ka Eesti vabadus.

Toetame Euroopa Liidu ja NATO tihedat partnerlust. Mõlema liidu liikmena näeme vajadust  arendada Euroopa Liidu ja NATO vastastikust täiendamist ja ühtlustada kaitsealaseid planeerimisprotsesse. Tugev transatlantiline koostöö suurendab oluliselt Eesti julgeolekut. Hoiame vankumatult Eesti kaitsekulutused kahe protsendi tasemel sisemajanduse kogutoodangust. Jätka lugemist

Kvaliteetne ja majandusega kohanduv haridus on parim ravim tööpuuduse vastu

Tööhõive volinik Laszlo AndorEelmisel reedel võõrustasin Riigikogus Euroopa Komisjoni tööhõivevolinik László Andor´i. Analüüsime kohtumisel Ungarist pärit volinikuga Euroopa Liidu finants- ja majanduskriisist väljatulemise võimalusi ja sotsiaalvaldkonna probleeme.

Kõne all oli tööjõu vaba liikumise mõju majandusele, tööpuudus ning tööjõupuudus erinevates riikides. Tööjõu vaba liikumine on Euroopa Liidu üks põhivabadusi, mida tuleb kaitsta ja millel on positiivne mõju majandusele. Eesti on selgelt vastu igasugustele tööjõu vaba liikumise piirangutele Euroopa Liidus. Jätka lugemist