2013. aasta 10 olulisemat sündmust Euroopa Liidus

Aasta lõpp on sobilik aeg kokkuvõtete tegemiseks. 2013. aastat võib nimetada Euroopa Liidu kriisist väljumise aastaks, kus tooni andsid eelkõige positiivsed sõnumid. Aga mõistagi leiab tagasivaates ka sündmusi, mis on pigem negatiivse varjundiga. Alljärgnev on minu valik mööduva aasta kõige märkimisväärsematest sündmustest Euroopa Liidus.

1)      Euroopa Liidu järgmise eelarve kokkulepe perioodiks 2014-2020. Pikalt kestnud vaidlused liikmesriikide, Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel said detsembris õnneliku lõpplahenduse. EL näitas, et suudab õigeaegselt jõuda kõiki osapooli rahuldava kompromissini. Eesti sai eelarveläbirääkimistel suurepärase tulemuse (5,9 mld eurot).

2)      Euroopa Liidu laienemine 28 liikmeni. 1.juulil 2013 sai EL liikmeks Horvaatia. Horvaatide liitumine on äärmiselt positiivse tähendusega tervele Lääne-Balkani regioonile, mis motiveerib tagama rahu ja stabiilsust ning viima läbi vajalikke majandusreforme. Euroopa Liit on jätkuvalt avatud uutele liikmetele.

3)      Euroopa Liidu ja USA vabakaubandusleppe läbirääkimiskõneluste taasalustamine. Maailma kahe tähtsaima majanduse vabakaubanduslepe liberaliseerib kaubandussuhted, kiirendab majanduskasvu ja tõstab globaalset konkurentsivõimet mõlemal pool Altandi. Loodetavasti ei takerdu läbirääkimised sisepoliitiliste tõmbluste, protektsionistlike ettekäänete või emotsiooniküllaste luureskandaalide taha.

4)      Euroopa Liidu pangandusliidu arengud. 2013.aastal tehti olulisi edusamme Euroopa pangandusliidu sünniks, mis peaks ohjeldama riske majanduse vereringes. Ühtne järelevalve ja kriisilahendusmehhanism peaks välistama olukorrad, kus pankade päästmiseks on vaja kasutada maksumaksja raha. Euroopa majandus ja rahandus on üha tihedamalt lõimunud.

5)      Läti liitumine eurotsooniga. Ametlik liitumiskuupäev jääb küll uude aastasse, aga sisulised otsused ja ettevalmistused toimusid 2013.aastal. Euro kasutuselevõtt Lätis on järjekordne signaal, et ühisraha on elujõuline ja ihaldusväärne. Ka Eesti turistidel ja kaupmeestel läheb elu mugavamaks. Kõlavad jutud eurotsooni lagunemisest on jäänud minevikku. Lätist saab 18. ühisraha kasutav liikmesriik.

6)      Angela Merkeli ülekaalukas võit Saksamaa parlamendivalimistel. Olukorras, kus EL suuremad liikmesriigid siplevad majandusraskustes ja peavad sisepoliitilist mudamaadlust, kindlustas Merkel endale kolmanda perioodi valitsusjuhina. Saksamaa majandusnäitajad on samuti eeskujulikud. Merkel on hetkel toimiva valitsuse ja tugeva majanduse sümbol Euroopas.

7)      Idapartnerluse tippkohtumise nurjumine Vilniuses. Ukraina valitsejate murdumine otsustaval hetkel ning Euroopa Liidu ühtse välispoliitika hambutu võitlus Vene karuga oli kindlasti mööduva aasta üks kurvemaid sõnumeid. Õnneks on Gruusia ja Moldova siiski Euroopa Liiduga ühes paadis.

8)      Liitumiskõneluste peatamine Islandi poolt. Majanduskriisist taastuv Island otsustas loobuda liitumisest Euroopa Liiduga, kuigi majanduslikult, kultuuriliselt ja institutsionaalselt ollakse Euroopa Liiduga väga tihedalt seotud.

9)      Ühendkuningriigi sisepoliitilised heitlused EL liikmelisuse teemal. Peaminister David Cameroni lubadus pidada 2017 referendum brittide jätkamise üle Euroopa Liidus ning eurovastaste jõudude esiletõus vähendavad Euroopa ühtsust ning suurendavad ebakindlust tuleviku suhtes.

10)   Lampedusa laevaõnnetus Lõuna-Itaalia rannikul. Enam kui 300 hukkunud põgenikuga laevaõnnetus oli järjekordne traagiline sündmus EL välispiiril, kus probleemid illegaalse sisserände ja inimkaubandusega on pigem süvenemas.

Kokkuvõttes jäi kuus sündmust positiivsele ja neli sündmust negatiivsele poolele. Kui siiski juurde lisada, et eurotsooni majandus on pöördunud kasvule, Iirimaa on esimese hädasolnud programmiriigina kriisist väljunud ning tööpuudus langeb, võib mööduva aasta üldjoontes õnnestunuks lugeda nii Eesti kui terve Euroopa Liidu jaoks.

Euroopa Liit peaks julgeoleku- ja kaitseteemadesse rohkem panustama

Nõukogude tank Narva lähistel (foto on illustratiivne)

Nõukogude tank Narva jõe kallastel (foto on illustratiivne)

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon avaldas esmaspäeval toetust Eesti seisukohtadele eelseisval Euroopa Ülemkogul, mille hulgas toetab Eesti ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika tipptasemel arutelude regulaarseks muutmist. Viimane kaitseteemale pühendatud Ülemkogu toimus aastaid tagasi. Samuti vajavad kaasajastamist EL kaitsestrateegiad.

Eestile on kahtlemata kõige olulisem, et EL annaks selge sõnumi Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitseteema tõsiseltvõetavuse kohta. Olukorras, kus USA kohalolek Euroopas pigem väheneb, aga julgeolekuohud pole kuhugi kadunud, peavad Euroopa riigid ise oma regiooni turvalisuse tõstmiseks rohkem pingutama.

Eesti leiab, et ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika teostamiseks on kaitsevõimesse vaja püsivalt investeerida. Eesti panustab riigikaitsesse ka tuleval aastal kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist. Sellel tasemel riigikaitsesse investeerivaid riike on NATOs ja ELs kahetsusväärselt vähe.

Peame väga tähtsaks ka julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas ühishangete läbiviimist, mis aitab ressursse paremini kasutada ja annab praktilise koostöö kogemuse. Lisaks peab Eesti väga oluliseks tegelemist küberkaitse valdkonnaga.

Jätka lugemist

Эстония поддерживает дальнейшее расширение Евросоюза

Skopje, Makedoonia

Skopje, Makedoonia

На прошедшем сегодня заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза обсудила вопросы, связанные с Восточным партнерством и расширением ЕС. По мнению Эстонии, страны, желающие стать членами ЕС, должны соблюдать принципы правового государства, иметь демократический строй и эффективно управлять своей экономикой. По мнению Эстонии, переговоры по вступлению в ЕС правомерно продолжить со странами-кандидатами Турцией, Черногорией, Сербией и Македонией.

“Эстония поддерживает дальнейшее расширение Евросоюза, но каких-либо быстрых решений ждать не следует. Программу восточного партнерства необходимо пересмотреть и учесть все особенности участвующих в ней стран. В то же время нас радует, что в западной части Балканского полуострова происходят положительные изменения. Наиболее реальным развитием событий было бы придание Албании статуса страны-кандидата на вступление в ЕС”, – сказал председатель комиссии по делам Европейского союза Арто Аас.

Аас добавил, что расширение Евросоюза основано на выполнении ряда жестких требований, которые включают в себя структурные реформы и программы по улучшению конкурентоспособности. Для проведения этих реформ предусмотрен также инструмент Европейского союза IPA II, объем средств которого на следующий бюджетный период (2014-2020) составляет 11,7 миллиарда евро.

Jätka lugemist

Eesti toetab Euroopa Liidu laienemisprotsessi jätkumist

Skopje peaväljak

Skopje peaväljak, Makedoonia.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas tänasel istungil idapartnerluse ja Euroopa Liidu laienemisprotsessiga seotud küsimusi. Eesti peab laienemise puhul oluliseks õigusriigi põhimõtete järgmist, demokraatlikku valitsemist ja efektiivset majandusjuhtimist. Eesti peab õigustatuks liitumisprotsessi jätkamist kandidaatriikide Türgi, Montenegro, Serbia ja Makedooniaga.

Eesti küll toetab Euroopa Liidu laienemisprotsessi jätkumist, kuigi kiireid lahendusi ei ole oodata. Idapartnerluse programm vajab ümber mõtestamist ja selles osalevate riikide eripäradele täpsemat kohandamist. Samal ajal on rõõmustav, et Lääne-Balkanil toimuvad arengud positiivses suunas. Kõige reaalsem edasiminek peaks olema Albaaniale kandidaatriigi staatuse andmine.

Euroopa Liidu laienemine baseerub rangete tingimuste täitmisel, mis sisaldavad struktuursete reformide ja konkurentsivõime tõstmise programme. Nende reformide läbiviimiseks on ette nähtud ka Euroopa Liidu abiinstrument IPA II, mille maht on 11,7 miljardit eurot järgmise eelarveperioodi jooksul (2014-2020). IPA II hõlmab Balkanimaid, Islandit ja Türgit.

Jätka lugemist

Töine nädal Brüsselis ja Londonis

Kohtumine Olli Rehn´iga.

Kohtumine Olli Rehn´iga.

Möödunud nädal oli Riigikogu täiskogu istungitest vaba, mis andis hea võimaluse käia tipptasemel kohtumistel Brüsselis ja Londonis. Nädala esimene pool kulges Euroopa pealinnas, kus toimus Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) delegatsiooni ametlik visiit. Nädala teises pooles olime juba Reformierakonna esindajatega Euroopa liberaalide katuspartei ALDE kongressil Londonis.

ELAKi visiidiks Brüsselisse saime oma programmi sündmusi, mis tegid kadedaks nii mõnegi kogenud diplomaadi. Kahe päeva jooksul olid kohtumised rahandusvolinik Olli Rehni, energiavolinik Günther Oettingeri ja transpordivolinik Siim Kallasega. Lisaks kohtusime Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimehe Vital Moreira ja siseturu komisjoni esimehe Malcolm Harbouriga. Loomulikult vestlesime Eesti europarlamendi saadikute ning Eestist pärit tippametnike ja diplomaatidega, sh  Matti Maasikas, Kristiina Milt, Signe Ratso, Margus Rahuoja, Maive Rute ja Clyde Kull.

Teemade ring oli mõistagi lai. Eelkõige keskendusime nendele küsimustele, mis eestlastele koduski olulised – uue majanduskasvu allikad (sh siseturg, digitaalsed teenused, vabakaubanduslepped teiste regioonidega), transpordiühenduste rajamine, energiaturu arengud, muudatused EL institutsioonide juhtimises. Brüsselis oli tunda, et paljud mõtlevad juba Europarlamendi valimistele ja Euroopa Komisjoni järgmisele tööperioodile.

28.-30.novembril toimus Londonis üleeuroopalise liberaalide partei ALDE kongress, kus valiti organisatsiooni uus juhtkond ja kinnitati ühtne valimisprogramm 2014. aasta maikuus toimuvateks valimisteks. Kohal oli ca 500 delegaati ja kolm päeva toimus erinevaid seminare, debatte ja hääletusi. ALDE esimeheks valiti tagasi Graham Watson, kellest küll ei saa valimiste esinumbrit. Oluliselt uuenes ALDE juhatus. ALDE esinumber (-numbrid) eurovalimisteks kinnitatakse alles veebruaris. Siiski on praegu teada kaks tõsisemat kandidaati: endine Belgia peaminister Guy Verhofstadt ja Soome eurovolinik Olli Rehn.

ALDE valimisprogrammi eelnõusse (mille koostamises osales aktiivselt ka Reformierakond) tehti üle 200 parandusettepaneku, mis ka kõik läbi hääletati. Kompromisside tulemusena sündis igati jumekas dokument, mis keskendub liberaalsetele väärtustele. Prioriteedid on majanduskasv, ettevõtlusvabaduste suurendamine, inimeste põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmine, efektiivselt toimiv Euroopa Liit. ALDE ühise programmi kõrval on siiski oodata, et kõik erakonnad teevad ka oma koduriigile kohandatud valimismanifesti. Euroopa kolmest suurest poliitgrupist (ALDE, konservatiivid EPP, sotsid ESP) olid liberaalid esimesed, kes oma ühisprogrammi kinnitatud said.