Lennureisijate õigused peavad olema paremini tagatud

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas toetada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, mis tugevdab tarbijate positsiooni seoses lennureisidega ja täpsustab tarbijate õigusi, et tagada nende efektiivne ja igakülgne kaitse.

Sageli juhtub, et lennuettevõtjad ei suuda tagada reisijate õigusi  lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise ja pagasi käitlemise häirete korral. Kõnealuste määruste  eesmärk on tagada, et lennuettevõtjad lennureisijaid reisikatkestuste korral igakülgselt kaitseksid ja et nad reisijat õigeaegselt informeeriksid.

Tehtavad muudatused lennureisija õiguste osas näevad näiteks ette hüvitise  lennu pikaajalise hilinemise korral, õiguse muuta lennuteekonda, õigus hoolitsusele jätkulennust mahajäämise korral, kui eelmine lend hilineb.

Ka nähakse ette, et edasi-tagasi pileti ostnud reisijat ei või jätta maha tagasi reisi alguspunkti suunduvalt lennult põhjendusega, et ta  ei kasutanud väljalennuks ostetud piletit. Samuti, kui lennuettevõtja teatab lennuplaani muutmisest vähem kui kaks nädalat enne algselt kavandatud väljumisaega, peavad lennuettevõtjad  pakkuma reisijatele abi, näiteks sööki, suupisteid, helistamisvõimalust ja hotellimajutust; pakkuma teekonna muutmise ja tagasimakse võimalust ning maksma sõltuvalt lennu pikkusest kuni 600 euro suuruse kindlasummalise hüvitise ühe reisija kohta ja teavitama reisijaid ennetavalt nende õigustest.

ELAK toetas Euroopa Komisjoni eesmärki tugevdada tarbijatepositsiooni ja peab oluliseks ning toetab komisjoni eesmärki, et tarbijatele oleks kättesaadav teave lennureisijate õiguste ja kaebuste esitamise võimaluste kohta ning et teave võimalikest muutustest reisiplaanides oleks kättesaadav juba varakult, et tarbija saaks  teha oma kaalutletud otsused. Ka toetab Eesti ettepanekuid, millega võetakse arvesse ettevõtjate kohustustest tekkivat finantskoormust lennutranspordisektorile ja tagatakse lennuettevõtjate tegutsemine ühtlustatud tingimustel liberaliseeritud turul.

Eelnõu sisaldab ta sõnul ka meetmeid, mille eesmärk on arvestada üksikasjalikumalt lennuettevõtjate finantssuutlikkusega, et vähendada nende jaoks muudetavate määruse kõige kulukamaid aspekte.

Nii näiteks tekib lennureisijal õigus hüvitise saamiseks Euroopa Liidu piires toimuva lennureisi hilinemisel alles pärast viie tunni  möödumist. Kolmandatesse riikidesse suunduvate või  sealt saabuvate lennureiside puhul hakkab hüvitise saamiseks nõutava ajavahemiku pikkus sõltuma asjaomase lennureisi  pikkusest. Kui lend hilineb või tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu, võib lennuettevõtja piirata reisija majutusõigust kolmele ööle.

Loodame Poola peatset ühinemist eurotsooniga

Pühapäevast esmaspäevani Poolas toimunud Balti-Poola parlamentide EL asjade komisjoni esindajate kohtumisel avaldasin lootust, et Poola liitub eurotsooniga juba lähiaastatel.

Poolal ei ole euroga liitumisel erilisi probleeme Maastrichti kriteeriumite täitmisega. Küll aga tuleb eurotsooniga ühinemiseks muuta Poola põhiseadust, mis eeldab kahte kolmandikku parlamendi toetust, mida on poliitiliselt keeruline saavutada, sest ühinemise osas puudub laiapõhjaline ühiskondlik konsensus.

Avalikkuse toetus eurole üleminekuks on püsinud Poolas küllaltki madal, mis mõistagi ei muuda poliitilisi otsuseid lihtsamaks. Selleks, et toetus euroga liitumiseks tõuseks seniselt 30 protsendilt kõrgemale, on vaja poliitilise eliidi poolset julgustust ja laiemat teavitamist euroga seotud hüvedest. Positiivse näitena saab Poolas  kindlasti kasutada ka Eesti edulugu eurotsooniga ühinemisel, selle positiivsest mõju majandusele ja poliitilisele lõimumisele Euroopa tuumikuga.

Tasub meenutada, et Eesti ühinemine euroga lõpetas hirmud rahvusvaluuta devalveerimise suhtes, mille tulemusel paranes investeerimiskliima ja ettevõtted said julgustust luua uusi töökohti. Samuti muudab ühine vääring riikidevahelise kaubavahetuse ja turismi mugavamaks ning odavamaks. Eesti lähinaabritest on eurotsooniga ühinemise soovist 2014. aastal teatanud Läti valitsus, Leedu näeb end ühisraha kasutajana 2015. aastast.

Kaks päeva (12.05-13.05) Gdanskis toimunud Poola, Leedu, Läti ja Eesti parlamentide EL asjade komisjonide esindajate kohtumisel räägiti ka koostööst Euroopa Liidus, Läänemere strateegiast ja Rail Balticu arengutest.

Balti-Poola EL asjade komisjonide juhid Gdanski värskel jalgpalliareenil.

Balti-Poola EL asjade komisjonide juhid Gdanski värskel jalgpalliareenil.