Kõrge koht majandusvabaduste edetabelis on suur tunnustus

Eesti tõusis mõttekoja Heritage Foundation ja ajalehe Wall Street Journal koostatud maailma majandusvabaduse edetabelis mulluselt 16. kohalt kolmeteistkümnendaks. Eesti edusammud on tunnustus valitsuse liberaalsele majanduspoliitikale, mis tagab kiirema majanduskasvu ja inimeste suurema heaolu.

Vabama majandusega riigid loovad paremad tingimused ettevõtluseks, mis on peamine töö, jõukuse ja maksutulude allikas. Eesti kõrge koht edetabelis peaks paranema ka edaspidi, sest ka tänavu väheneb maksukoormus ja riigieelarve liigub tasakaalu suunas. Samuti töötab meie kasuks paindlik tööturg ja äritegevuseks soodne õigusruum. Parandamiskohti leidub aga mõistagi mitmes valdkonnas.

161 riigi võrdlustabelit juhivad Hongkong, Singapur ja Austraalia, neile järgnevad Uus-Meremaa, Šveits, Kanada, Tšiili, Mauritius, Taani ja USA. Eestist eespool on veel Iirimaa ja Bahrein.

Usun, et Eestist võiks saada Euroopa kõige vabama majandusega riik. Šveits, Taani ja Iirimaa ei ole püüdmatus kauguses ning meie eeliseks on kiirem väljumine majanduskriisist, mis võimaldab keskenduda majanduskeskkonna arendamisele, mitte minevikuvigade parandamisele. Esikohale tõusmine eeldab aga liberaalsete reformide ja karmi fiskaalpoliitika jätkamist.

Pingereas on näha, et suurem majandusvabadus tagab üldiselt ka suurema majanduskasvu ja jõukuse. Eesti riik on saavutanud unikaalse positsiooni maailmas, mida ei tohi populistlike muudatustega maha mängida. Meie idanaaber Venemaa on selles tabelis alles 139. ja Kreeka näiteks 117.kohal.

Aruanne on täies mahus kättesaadav ja töödeldav aadressil http://www.heritage.org/index/

Ka äsja Fraser Institute poolt avaldatud “Worldwide Index of Human Freedom” järgi kuulub Eesti maailma kõige vabamate riikide hulka (jagame üheksandat positsiooni Jaapaniga). Edastame seejuures kõiki oma naabreid ja enamikke Euroopa n-ö vanu demokraatiaid. Globaalset pingerida juhivad Uus-Meremaa, Holland ja Hong-Kong.

Fraser Institute analüüsi leiab siit http://www.fraserinstitute.org/research-news/news/display.aspx?id=19171

On põhjust uhke olla. Vabadus on liberaalide jaoks ülim eesmärk.

Majandusvabadus