Odavaim energia on see, mis jääb tarbimata

Kõiki kodumaiseid ja globaalseid trende arvestades on 2013. aasta parim aeg kodude soojustamiseks. Järgmisel aastal avaliku sektori hoonete soojustamise suurem laine raugeb ning turule jääb vabu töökäsi, kes on huvitatud eraomandis olevate elamute mõistliku hinnaga soojustamisest. Energiahindade suurt langust pole kahjuks ette näha, mistõttu on tark keskenduda tarbimise vähendamisele.

Riik on viimastel aastatel investeerinud märkimisväärsel hulgal vahendeid hoonete energiatõhususe tõstmiseks. Ainuüksi üleliigsete saastekvootide müügist saadud raha eest on paari aastaga soojustatud avalikke hooneid ligi 150 miljoni euro väärtuses. Kogemused näitavad, et elamute soojustamiseks investeeritud summad tulevad kokkuhoitud energiakulude arvelt kiirelt tagasi. Samal ajal paraneb oluliselt elamute välisilme ja tõuseb kinnisvara väärtus. 2013. aasta riigieelarves on kortermajade soojakindlaks muutmiseks ette nähtud 10 miljonit eurot, mille jagamist korraldab Kredex.

Tuleb tõdeda, et tihti on suurtes ühistutes probleemiks kujunenud kokkulepete saavutamine ja renoveerimisega kaasnev paberimajandus. Nende küsimuste paremaks lahendamiseks tasub pöörduda Kredexi poole ja küsida nõu kohalikust omavalitsusest, pangast või Korteriühistute Liidust. Majade renoveerimise projekti pole võimalik läbi viia, kui ühistus puuduvad selle eestvedamiseks siiralt pühendunud entusiastid.

Korraliku projekti puhul on võimalik saavutada vähemalt 30% kulude kokkuhoidu. Riigipoolset tugi on seejuures võimalik küsida nii energiaauditiks, projekteerimiseks kui ehitustegevuseks. Arvestades, et majade puhul on tegemist ikkagi eraomandiga, on riigipoolne abi väga märkimisväärse tähendusega.