Ettevõtete raamatupidamine muutub lihtsamaks

Arutasime Riigikogu majanduskomisjoniga 13.veebruaril  raamatupidamise seaduse muudatusi, mis on riigikogu täiskogus esimesel lugemisel järgmise nädala kolmapäeval. Seadusemuudatuste eesmärk on lihtsustada ettevõtete majandusaasta aruande vormistamise nõudeid.

Kui praegu kehtiva regulatsiooni kohaselt peavad majandusaasta aruande peale heaks kiitmist allkirjastama kõik raamatupidamiskohuslase juhatuse liikmed, siis uue eelnõu kohaselt piisab ainult ühe tegevjuhtkonna liikme allkirjast. See muudab aruannete esitamise äriregistrile oluliselt mugavamaks ja kiiremaks.

Kõrgemate ühingu juhtimisnõuete täitmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul jätkuvalt kehtima nõue, et aruande allkirjastavad kõik juhatuse liikmed. Lisaks tekib OECD ettepanekul läbipaistvuse suurendamiseks sihtasutustel nõue avaldada soodustatud isikute nimekiri aruandeaasta kohta või viide allikale, kust selline info on leitav.

Eelnõu eesmärgiks on avardada ka ettevõtete võimalusi aruandluse esitamisel registrile, kus varasema PDF-formaadi kõrvale tekib ka elektroonilise aruandluse võimalus. Raamatupidamise seaduse muudatused valmistas ette rahandusministeerium.