Tasuline parkimine – arve mitte millegi eest.

teede auk

Tallinna linnavalitsuse plaan järjekordselt laiendada tasulise parkimise ala kubiseb valedest eesmärkidest ja valedest vahenditest. Keskerakonna linnaisad on väitnud, et tasulise parkimise kehtestamine Kalamajas on elanike endi soov ning lisaks paneb see inimesi rohkem ühistransporti kasutama. Mõlemad väited kuuluvad muidugi valeliku demagoogia valdkonda. Ausam oleks inimestele otse öelda, et erinevalt riigist ja erasektorist pole linn suutnud masu ajal piisavalt kokku hoida ning linnakassa on tühi nagu kummik. Ja samal ajal on muidugi lausa „hädavajalik“ üles ehitada nõuka-aegset punamentaliteeti viljelevat kesktelevisiooni.

Kordagi pole linnaisad vaevunud seletama, kuhu tasulisest parkimisest saadav tulu investeeritakse. Oleks loogiline, et autojuhtide maksustamisest saadav lisaraha läheb kas või osaliselt teede korrashoiuks või ühistranspordi arendamiseks. Aga tuhkagi. Suurem osa tasulisest parkimisalast on jätkuvalt auklikum kui Šveitsi juust ja iga nädal kuuleme uudiseid ühistranspordi hõrendatud sõidugraafikutest.

Kesklinna halduskogu liikmena on mul linnajuhtidele hoopis ausam ettepanek. Linn korjaku parkimistasu ainult nendelt teedelt ja tänavatelt, mis on kaasaegselt renoveeritud. Sealt, kus on korralik teekate, tänavamärgistus ja –valgustus ning kus parkimiskohad on selgelt eraldatud. Selline lahendus oleks linnakodaniku suhtes aus, sest nii tekkib selge seos makstud raha ja saadud teenuse vahel. See oleks ka linnale tõsiseks motivaatoriks teede ja tänavate korrashoidu rohkem investeerima. Sest praegu asetab meie õitsva ja õilmitseva pealinna teedevõrk oma masendava tasemega meid jätkuvalt endise idabloki, mitte Põhjala riikide hulka.